* - oznacza pola wymagane.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, Poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych przez Kancelarię Prawną Inakso WEC S.A. w Łodzi oraz potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie danych w formularzu zgłoszeniowym.